zegra logo

Žive ograde

Žive ograde veoma su dekorativan element krajolika i dvorišta privatnih posjeda. Može biti u više boja, niska, visoka, oblikovana ili puštena da prirodno izraste. Osnovna funkcija živih ograda uz dekorativnu je i zaštita privatnosti, zaštita od vjetra, pogleda, prolaza , omeđivanje staza, a i kao crta razdvajanja posjeda.

Moguće je više podjela , ali žive ograde se uglavnom dijele na zimzelene i listopadne.

Odabir vrste živice često nije jednostavna odluka jer se nedovoljno poznaju karakteristike pojedinih biljaka, a većina nas želi živu ogradu koja brzo raste i koja dobro podnosi orezivanje.Obično treba proći 3 do 5 godina da se ogradi dobro formira na željenoj visini. Iako se veći broj biljnih vrsta može koristiti kao živa ograda, mi ćemo vam nešto detaljnije predložiti tek desetak vrsta koje se koriste u najvećem broju slučajeva.

Poznate su po otpornosti i izdržljivosti no ipak zahtijevaju određenu pažnju. Gotovo je nemoguće dobiti dobru ogradu ako se o njoj ne vodi briga. Isto tako treba uzeti u obzir da ćemo to što posadimo gledati idućih 15-20 možda i 30 godina.

Poznato je da su određene vrste biljaka održavane kao živa ograda kroz više generacija u engleskim vrtovima ( i preko 100 godina , npr. tisa , šimšir i sl.)

Za sva pitanja u vezi karakteristika živih ograda slobodno se obratite na naše telefone

Podvrste